Over ons

Kennis en ervaring behouden voor het onderwijs

Missie

Het Onderwijs Domein is er voor alle leraren, ondersteuners, schoolleiders, management en bestuurders in het MBO en HBO. Ons doel is om medewerkers met energie en plezier naar het werk te laten gaan, zodat de duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd. Zo blijft de in jaren opgebouwde kennis en ervaring behouden en wordt ingezet en gewaardeerd op plaatsen waar daar vraag naar is.

Visie

Het onderwijs is één van de belangrijkste steunpilaren van onze samenleving; dit is de plek waar onze kinderen, jongeren en volwassenen dagelijks gevormd en voorbereid worden om hun plek in te nemen in de samenleving. De grote veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs brengen leer- en ontwikkelingsvragen met zich mee. Het Onderwijs Domein biedt ondersteuning bij deze vraagstukken.

Talentontwikkeling

Wij activeren werknemers tot (persoonlijke) ontwikkeling zodat zij met energie en plezier naar het werk gaan waarmee de duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd. Zo blijft de in jaren opgebouwde kennis en ervaring behouden en wordt de expertise van de medewerker ingezet en gewaardeerd op plaatsen waar daar vraag naar is. Dat doen wij vanuit de overtuiging dat ieder mens uniek en authentiek is en beschikt over potentieel.

Regie over loopbaan

Wij verstaan onder duurzame inzetbaarheid dat iemand de regie neemt over zijn of haar loopbaan en de blik op de toekomst gericht houdt. Als je duurzaam inzetbaar bent, ben je voor wat betreft je loopbaan op je toekomst voorbereid. Je kunt tijdig anticiperen op veranderingen die in je functie of werkomgeving plaatsvinden. Je weet immers wat je potentieel is en wat je ontwikkelingsmogelijkheden zijn. En wat goed bij jou past, of minder of juist helemaal niet. Het betekent ook dat je lekker in je vel zit en vitaal bent en weet wat je nodig hebt om die vitaliteit te behouden.

Onze diensten

  • Contractovername: voor werknemers die vrijwillig of gedwongen vertrekken bij hun huidige werkgever. Wij verzorgen loopbaantrajecten inclusief een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en behoud van het opgebouwde ABP-pensioen.
  • Duurzaam Inzetbaarheidstraject (onderdeel van contractovername): wij ondersteunen medewerkers bij herbezinning, bij het ontdekken waar hun dromen en ambities liggen en bij het maken van keuzes en bij het realiseren van de gemaakte keuzes om uiteindelijk tot de juiste beslissingen te komen.
  • Vitaliteitstraject: voor werknemers die recent zijn uitgevallen, nog gedeeltelijk werken of dreigen uit te vallen met complexe (verzuim) problematiek.
  • Executive Traject: voor schoolleiders, bestuurders, directeuren die willen zich willen ontwikkelen/innoveren vanuit inzicht en visie. Zij staan vaak alleen in het nemen van beslissingen en worden veelal geleefd door de waan van de dag. Het Executive Traject biedt een objectief, vertrouwelijk en kritisch klankbord om de eigen inzichten en ideeën te toetsen. Met de inzet van deze vorm wordt de kans op succesvol en plezierig besturen en ondernemen vergroot.
  • Interim-(talent)management: uw organisatiedoelstellingen komen sneller tot realisatie met onze talentmanagers. Zij doorzien de pijnpunten en beschikken over kennis en vaardigheden om de gewenste verandering in te zetten. De werksfeer verbetert doordat zij goed kunnen luisteren en met humor reageren en verbinden met anderen. Uw team van onderwijsprofessionals komt zo in een positieve flow zodat zij de regie nemen over hun talent en werk.
  • Gastlessen: deze zijn gegarandeerd interactief en inspireren en motiveren. Na afloop hebben de studenten zicht op wat zij zelf kunnen doen om duurzaam inzetbaar te worden en blijven. Oftewel: ervoor te zorgen dat ze op die plek komen waar ze zich thuisvoelen en die voldoende uitdaging biedt. Het Onderwijs Domein heeft veel kennis en ervaring op het terrein van duurzame inzetbaarheid en dat willen wij graag delen.

 

Maurice van Bokhoven

Maurice van Bokhoven

Directeur

Het laatste nieuws

Digitaallexie onderwijs(zer)

Toen mijn moeder een nieuwe telefoon kreeg, introduceerden wij, als liefdevolle zoon en dochter natuurlijk alle mogelijkheden van de telefoon die erbij horen: toevoegen van apps, nieuws, weerbericht, WhatsApp, Netflix en vele vele andere appjes. Voor mijn moeder van...

Kort Corona nieuws juni 2020

23Update van het servicedocument 16 juni Op 16 juni is er een update van het servicedocument hoger onderwijs verschenen. Hierin is onder andere geregeld hoe wordt omgegaan met bekostiging en collegegeld als een student tijdelijk bij twee opleidingen staat ingeschreven...

Praktijkvoorbeeld studiekeuze op afstand

Mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn nog altijd grotendeels dicht. Examenleerlingen kunnen daardoor deze onderwijsinstellingen niet bezoeken voor een open dag of proefstuderen. Hoe kun je als middelbare school leerlingen op afstand ondersteunen in hun...

En toen was er corona…

12 maart 2020: Onze minister-president kondigt tijdens een persconferentie de intelligente lockdown aan. Vanaf die tijd ging Nederland stapje voor stapje op slot. Ons economische leven veranderde drastisch door het coronavirus en vele mensen werden ziek. De IC’s...

Lesgeven op 1,5 meter – hoe doe je dat? 

Vanaf 2 juni gaan de deuren van het voortgezet onderwijs weer open. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het 1,5-meter-onderwijs. De meest logische keuze is om - net als in het basisonderwijs - de klassen op te delen en op afwisselende...

Competenties in het (nieuwe) onderwijs

Om in deze periode 'mee te komen' als docent, worden andere competenties van je gevraagd. Een klas digitale leerlingen lesgeven is een totaal andere ervaring dan ze in de ogen kunnen kijken en de energie voelen. Daarom is het belangrijk eerlijk te zijn over wat jij...

Kort Corona nieuws 

Voorlichtingspagina van de rijksoverheid Alles op een rij: Rijksoverheid - onderwerpen coronavirus-covid-19 Antwoord op meer veelgestelde (juridische) vragen  Verschillende partijen hebben gewerkt aan antwoorden op de juridische vragen die leven rondom het coronavirus...

Corona en onderwijs: informatie en tips

PO en VO Schooltv tips lesgeven op afstand Overzichtspagina VO-raad LOB en Corona Handvatten voor schoolbesturen PO/VO Coronavirus Afstandsonderwijs organiseren (VO-raad) MBO De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten moeten zoveel...

Veelgestelde juridische vragen 

Wat mag ik van mijn werknemer verwachten en wat kan ik mijn werknemer bieden? Welke maatregelen zijn verplicht en waar is ruimte voor eigen invulling. VOS/ABB heeft de zaken op een rij gezet. En TK-advocaten heeft de informatie over corona en zorgplicht op een rij...

Studievoorlichting – hoe doe je dat online? 

De scholen in Nederland zijn dicht, in ieder geval tot en met 28 april. Het is belangrijk dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Veel scholen geven inmiddels onderwijs op afstand. Hoe begeleid je leerlingen/studenten op afstand bij het keuzeproces? Hoe doen...
Share This