Executive Traject
  1. Home
  2. Werknemers
  3. Executive Traject

Vitaliteit in leiderschap

Het Executive Traject is voor schoolleiders, bestuurders en directeuren die willen ontwikkelen/innoveren vanuit inzicht en visie. Zij staan vaak alleen in het nemen van beslissingen en worden veelal geleefd door de waan van de dag. Het Executive Traject biedt een objectief, vertrouwelijk en kritisch klankbord om de eigen inzichten en ideeën te toetsen. Met de inzet van deze vorm wordt de kans op succesvol en plezierig besturen en ondernemen vergroot.

Impact

In de snel veranderende en complexe maatschappij is leiderschap tonen niet altijd eenvoudig. Het is wel steeds belangrijker om successen te behalen. Leiders van de toekomst zijn flexibel en effectief, hebben een missie en weten dus hoe om te gaan met verschillende en tegenstrijdige belangen. Het zijn leiders die impact hebben binnen hun organisatie en daarbuiten. Leiders die niet terugdeinzen bij tegenwind maar juist naar voren stappen met een inspirerende visie, een heldere strategie en het vermogen zich steeds weer aan te passen aan een nieuwe situatie.

Neem de regie over jouw leven en organisatie. Doorbreek vaste patronen. Dit is jouw persoonlijk leiderschapsmoment. Je maakt keuzes voor kruispunten in jouw loopbaan. Je werkt aan vitaliteit, energie en positiviteit onder begeleiding van een Senior Executive Coach. Afspraken over tempo en data/tijden maak je zelf met de coach.

5 resultaatgebieden

  • beheersen van extreem complexe situaties
  • organiseren van creativiteit
  • inzicht in de rol van emotie bij verandering
  • verbinden met de omgeving
  • bouwen aan innovatieve vormen van leiderschap

Meer weten of interesse?

Je kunt ons bellen op 030 208 1002 of ons contactformulier invullen.

HET TRAJECT

In het Executive Traject onderzoek je als schoolleider, manager, directeur of bestuurder jouw ‘mindset’, ambitie en passie. Een coach ondersteunt om op deze thema’s te groeien. Het samenkomen van diverse inzichten creëert helderheid voor de toekomst. Je ziet jouw unieke kracht, inspiratie en overtuigingen als leider in een ander licht. Basisvragen uit het traject zijn: Waar sta je op dit moment? Waar wil je naartoe? Wat zijn jouw uitdagingen?

Persoonlijk verhaal

Waar sta je voor, welke richting wil je op met jouw team, wat is jouw doel? Hoe kun je dit op een persoonlijke en inspirerende manier uitdragen naar de rest van de organisatie? Je gaat jouw eindbeeld omschrijven en voelen.

Assessment

Gedurende een uitgebreid assessment verkrijg je inzicht in de leiderschapsstijl die bij jou past en hoe je jouw persoonlijke kwaliteiten effectiever kunt inzetten.

Feedback als verbindende factor

Je gaat aan de slag met feedback geven op een verbindende manier en oefent met het constructief bespreekbaar maken van de onderstroom in jouw team. Je leert hoe je constructieve energie in het werkoverleg brengt.

Regie over jouw toekomst

Met de verworven inzichten kun je nieuwe wegen inslaan en nieuwe keuzes maken. Samen met de professional stel je een actieplan op waarmee je blijvend aan de slag kunt.

Meer informatie?

5 + 5 =

Pin It on Pinterest

Share This