Werkgevers
  1. Home
  2. Werkgevers

Met energie en plezier aan het werk

Met energie en plezier naar het werk gaan, zodat de duurzame inzetbaarheid wordt verhoogd. Dat is de missie van Het Onderwijs Domein.

Duurzaam inzetbaar

Wij bemiddelen medewerkers naar een nieuwe baan of opdracht bij een andere organisatie binnen het onderwijs en ook daarbuiten. Voor boventallige medewerkers of medewerkers die om andere redenen vrijwillig of gedwongen in beweging willen komen, bieden wij een duurzame oplossing met behoud van rechtszekerheid. 

Het is ons streven om de in jaren opgebouwde kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, maar deze juist in te zetten op plaatsen waar daar vraag naar is. Dit doen wij – onder voorwaarden – met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden van de betreffende medewerker inclusief pensioenopbouw bij het ABP.

Door concreet te begeleiden, te coachen, te trainen, leiden wij verder op en zoeken wij samen actief naar iemands drijfveren, talenten en mogelijkheden. Hiermee zorgen wij samen met de medewerker voor een concrete volgende loopbaanstap.

Onze diensten

Als het jasje van de kandidaat niet meer past, kunt u met ons in gesprek gaan over Contractovername. Nadat de kandidaat bij ons in dienst is gekomen, bieden wij een aantal mogelijkheden. Afhankelijk van het doel doorloopt een medewerker een van de volgende trajecten: Duurzaam Inzetbaarheidstraject, Executive TrajectVitaliteitstraject.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 208 1002 of ons contactformulier invullen.

DIT IS WAT WIJ BIEDEN

  • Wij nemen de betreffende medewerker onder voorwaarde van u over, waarbij u volledig ontzorgd wordt in het hele proces van beëindiging van de benoeming
  • U blijft niet achter met onvoorziene financiële risico’s
  • Uw medewerker krijgt bij ons – onder voorwaarden – een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder proeftijd en met behoud van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden inclusief opgebouwde pensioen bij het ABP
  • Uw medewerker krijgt bij aanvang van zijn dienstverband bij Het Onderwijs Domein de mogelijkheid om onder begeleiding deel te nemen aan het Duurzaam Inzetbaarheidstraject (DIT) of Executive Traject
  • Samen met de aan hem toegewezen loopbaancoach en manager maakt uw medewerker keuzes voor zijn verdere loopbaan
  • U als latende werkgever wordt periodiek door Het Onderwijs Domein geïnformeerd over de vorderingen van uw medewerker gedurende het eerste jaar van de overgang naar Het Onderwijs Domein

Pin It on Pinterest

Share This