Contractovername
 1. Home
 2. Werkgevers
 3. Contractovername

Regie over eigen loopbaan

Iedere organisatie krijgt met veranderingen te maken. Soms is het beter voor zowel de werknemer als de werkgever om afscheid van elkaar te nemen, al dan niet gedwongen. Graag gaan wij met u in gesprek en verkennen wij gezamenlijk of en hoe we de opgebouwde kennis (voor het onderwijs) kunnen behouden. Een arbeidsovereenkomst met Het Onderwijs Domein is daartoe een mogelijkheid. De medewerker krijgt bij ons een aanstelling voor onbepaalde tijd met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden met behoud van ABP-pensioen. U als latende werkgever wordt daarmee volledig ontzorgd en blijft niet achter met onvoorziene financiële risico’s. Ons primaire doel is om de medewerker weer plezier, voldoening en zingeving in het werk te laten ervaren.

Werkwijze

Het loopbaantraject begint met het Duurzaam Inzetbaarheidstraject (DIT), een intensief traject van ongeveer drie weken. Het verkennen van iemands drijfveren, talenten en mogelijkheden staat hierin centraal. Aansluitend onderzoekt de medewerker zelf passende keuzes met een loopbaancoach. Dit kan een functie of opdracht zijn in dezelfde lijn als de huidige functie, dan wel een functie of opdracht in een andere richting. De medewerker wordt uitgenodigd om uit de comfortzone te komen en te durven dromen. Dit stimuleren wij met onze bewezen methode.

Doorlopende begeleiding en coaching

Op basis van een plan van aanpak pakt de medewerker de regie over zijn of haar verdere ontwikkeling. Vanaf binnenkomst wordt de medewerker intensief begeleid, ook na het loopbaantraject. Tijdens het loopbaantraject krijgt de medewerker diverse in- en externe opleidingen en cursussen aangeboden, opdat hij of zij voorbereid is op toekomstige functies. Zodra het opportuun is, wordt gezocht naar opdrachten en vacatures. Wij zetten daarvoor onder andere ons landelijk dekkend netwerk in, van waaruit de medewerker in de eigen regio wordt bemiddeld.

Meer weten of interesse?

U kunt ons bellen op 030 208 1002 of ons contactformulier invullen.

  WIJ BIEDEN

  • de zekerheid van een duurzame oplossing voor boventallige medewerkers of medewerkers die om andere redenen vrijwillig of gedwongen in beweging moeten komen met behoud van rechtszekerheid
  • de zekerheid van een vast contract met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden en behoud van ABP-pensioen. Dus geen tijdelijke mobiliteitscontracten of outplacementtrajecten
  • begeleiding van medewerkers naar een nieuwe baan of opdracht bij een andere organisatie binnen het onderwijs
  • Ondersteuningstrajecten waarmee wij medewerkers (weer) in hun kracht zetten en zorgen dat zij zelf regie nemen over hun loopbaan

  Iedereen vanuit het onderwijs is welkom. Mits je intrinsiek gemotiveerd bent en bereid de regie over je verdere loopbaan te nemen.

  Meer informatie?

  5 + 12 =

  Duurzaam Inzetbaarheidstraject

  Pin It on Pinterest

  Share This