1. Home
  2. Archief
  3. Talentvolle, veelbelovende leerkracht behouden voor het onderwijs

Talentvolle, veelbelovende leerkracht behouden voor het onderwijs

Vorige week schreef ik over de jongeman van midden 20, die kortgeleden en met veel moeite het PABO-diploma had behaald. Die hiermee zijn droom om meester te worden, kon gaan waarmaken. En toch die twijfel of dat het nou wel was. Daarna de conclusie op basis van het uitgevoerde KernTalentenassessment dat meester in het primair onderwijs absoluut past bij zijn persoonlijkheid en alles wat in aanleg sterk aanwezig is. Ook schreef ik over de neveneffecten van zijn sterke KernTalenten en de combinaties van KernTalenten. Neveneffecten als moeilijk “nee” kunnen zeggen, gevoeligheid voor spanning, emoties, sfeer, de behoefte aan mentale ruimte, veiligheid, stabiliteit en aandacht. Zaken die hem hoogstwaarschijnlijk parten spelen in zijn werk in en buiten de klas.

Maar er is meer…

Kijkend naar zijn KernTalentencombinaties vroeg ik mij af of deze jonge meester in zijn huidige werk als invalkracht en in de toekomst zijn ei wel voldoende kwijt kan. Zoals gezegd past het leraarschap hem absoluut, maar er is ook een groot deel van zijn potentieel waarop nauwelijks een beroep wordt gedaan.

Zijn commerciële kant en zakelijk-economisch inzicht bijvoorbeeld. Business doen, leidinggeven, doelen bepalen en de middelen om die doelen te bereiken, strategisch en tactisch denken en handelen, gaan voor de winst, beleid ontwikkelen en uitzetten, bezig zijn met strategische visie, ontwikkeling, innovatie, verkopen, overtuigen. Verder is hij een echte teamplayer en al is hij onderdeel van een onderwijsteam het merendeel van de tijd is hij in de klas.

In combinatie met zijn hoge intelligentie voorzie ik dat hij blijft vastlopen in zijn werk omdat de aandachtsgebieden te beperkt zijn en hij in het algemeen maar zeker mentaal/rationeel onvoldoende wordt uitgedaagd. Voor hem zou het ideaal zijn als hij parttime voor de klas kan en de overige tijd zich bezig mag houden met beleid en het zakelijke, onderwijsontwikkeling en innovatie, implementatie van processen e.d.

Na onze gesprekken besluit hij de tijd te nemen om alles eens rustig op zich in te laten werken. Hij neemt zich voor om ondertussen om zich heen te kijken en de mogelijkheden te onderzoeken. Hij weet inmiddels dat welke functie hij ook zal zoeken en vinden, de werkomgeving is essentieel voor hem!

Gelukt!

Enkele maanden later ontvang ik een bericht van hem: “Ik heb gesolliciteerd op deze baan (link werd bijgevoegd) en ik ben aangenomen!”

Ik kan het natuurlijk niet laten om de vacature naast zijn KernTalenten te leggen. Voor nu is dit een zeer passende functie voor hem. Educatieve software verkopen, deze mee ontwikkelen, implementeren en service en ondersteuning verlenen aan de leerkracht en kinderen die dit gebruiken. En dan ook nog eens voor een jong innovatief bedrijf waar men in een informele werksfeer met elkaar er voor staat en gaat, waar successen worden gevierd en er tijd wordt gemaakt voor gezelligheid. De functie-inhoud en de context waarin deze moet worden uitgevoerd passen heel goed bij hem!

Regelmatig is hij, al is het in een andere rol, nog in de klas te vinden. Zijn PABO-opleiding en praktijkervaring komen hierbij goed van pas. Hierin kan hij voorlopig zijn ei voldoende kwijt en zijn KernTalenten verder ontwikkelen naar competenties. Is hij t.z.t. toe aan een nieuwe uitdaging dan is dit een mooie basis waarop hij verder kan groeien bijvoorbeeld naar een leidinggevende functie. Want dat hij verder wil groeien is gelet op wie hij is, zijn potentieel en wat hem intrinsiek motiveert zeer aannemelijk.

Deze talentvolle en veelbelovende leerkracht is nu in ieder geval behouden voor het onderwijs!

Ageeth van der Velden, KernTalentenanalist

  • Talentizer werkt onder andere samen met Het Onderwijs Domein en Het Publieke Domein, waar het KernTalentenassessment wordt ingezet t.b.v. het loopbaantraject van alle medewerkers.
  • www.talentizer.eu/ www.hetonderwijsdomein.nl/www.hetpubliekedomein.nl

Pin It on Pinterest

Share This