1. Home
  2. Archief
  3. Kort Corona nieuws juni 2020

Kort Corona nieuws juni 2020

Update van het servicedocument 16 juni
Op 16 juni is er een update van het servicedocument hoger onderwijs verschenen. Hierin is onder andere geregeld hoe wordt omgegaan met bekostiging en collegegeld als een student tijdelijk bij twee opleidingen staat ingeschreven omdat hij/zij voorwaardelijk is toegelaten tot een vervolgopleiding. Lees verder over het nieuwste servicedocument.

AMvB doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo gepubliceerd
In deze maatregel worden definitief de doorstroomvoorwaarden duidelijk in het kader van de wet ‘Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’. Verder lezen

Hybride onderwijs – wat zijn de ervaringen?
Om de week publiceert de VO-academie korte vlogs waarin schoolleiders, bestuurders en andere onderwijscollega’s hun ervaringen en inzichten delen rondom actuele vragen. Deze week: hybride onderwijs. Verder lezen

LAKS-monitor: tevredenheid over docenten, motivatie leerlingen aandachtspunt
Leerlingen in het vo geven hun school over het algemeen een ruime voldoende en zijn met name tevreden over hun docenten. Wel is er volgens een meerderheid van hen (meer) aandacht nodig voor de manieren en vormen van lesgeven. Verder lezen

Leraren kunnen in online instructielessen ‘best saai’ zijn
Er is waardering voor online lessen op afstand, maar veel leraren kunnen daarin ‘best saai’ zijn. “Los van alle waardering die ze voor ons hebben, zijn velen van ons in de online instructielessen best saai volgens hen, en hebben we daarin nog wel wat te leren”. Verder lezen

Pin It on Pinterest

Share This