1. Home
  2. Archief
  3. Corona en onderwijs: informatie en tips

Corona en onderwijs: informatie en tips

PO en VO

MBO

De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten moeten zoveel mogelijk doorgang vinden. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei. Het onderwijs wordt tot en met 28 april zoveel mogelijk op andere manieren vormgegeven dan op de schoollocatie. Enkele hulpmiddelen op een rij

HBO

Hogeronderwijsinstellingen zijn erg begaan met de effecten van corona(maatregelen) op studenten hebben en spannen zich op dit moment al maximaal in om het onderwijs en de tentaminering doorgang te laten vinden. Het uitgangspunt is om de nadelige effecten voor studenten van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken.

Universiteiten

Universiteiten hebben ook maatregelen genomen. Studenten die niet aan de BSA-norm van de opleiding voldoen, krijgen uitstel. Zij kunnen een positief advies halen in het studiejaar 2020-2021. De aanmelding voor opleidingen is opgeschoven naar 1 juni. En de VSNU gaat met het ministerie van OCW in gesprek over compensatie van de financiële effecten van deze crisis op de universiteiten.

 

Pin It on Pinterest

Share This